X

דבר המפרסמים

לסגירה לחץ על ה X שבצד ימין למעלה

קרא חפשי - מאמרים לקריאה חפשית

איך עושים צמידים מגומיות (גומילום) בלי מכונה


גומילום הוא האופנה החדשה המתחוללת בקרב ילדות וילדים בכל מיני גילאים ובכל רחבי הארץ

אז איך לעשות גומילום ללא מכונה?

מה הבעיה? כל מה שצריך אלו 2 אצבעות, גומיות וסוגר.

1. בשלב ראשון לוקחים גומיה אחת ומניחים אותה סביב 2 אצבעות (הקמיצה והאצבע) כך שתתקבל צורת איקס בין שתי  
    האצבעות (ראו תמונה).
2. לאחר מכן משחילים על האצבעות עוד 2 גומיות אבל בצורה רגילה, ללא צורת האיקס.
3. כעת לוקחים את הגומיה הכי תחתונה ומעבירים אותה מעל 2 הגומיות העליונות ומעל קצה האצבע. עושים אותו הדבר
    עם הגומיה התחתונה שנמצאת סביב הקמיצה.
4. מוסיפים עוד גומיה - תמיד דואגים שיהיו 3 גומיות סביב האצבעות.

לאחר מכן, חוזרים שוב על סעיף 3 ואחר כך על סעיף 4 עד שמקבלים צמיד באורך הרצוי.

5. כשמחליטים לסיים את הצמיד, יש לחזור על הפעולה בסעיף 3 עד אשר נשארת גומייה אחת סביב האצבעות.
יש לקחת סוגר ולהשחיל בכל אחד מהצדדים שלו את קצוות הגומיה הבודדת שנשארה על האצבעות.

אפשר להכין צמידים צבעוניים או בצבע אחד, כדי לראות הדגמה להכנת צמיד הפעילו את הסרטון