X

דבר המפרסמים

לסגירה לחץ על ה X שבצד ימין למעלה

קרא חפשי - מאמרים לקריאה חפשית

איך עושים צמה סינית


צמה סינית, שבחו"ל נקראת צמה צרפתית, היא צמה די פופולרית בקרב נשים וילדות, שתמיד משווה מראה מסודר ומוקפד. 

הצמה הסינית, היא צמה שקולעים לאורך כל הראש והיא נראית קצת מסובכת, אבל למען האמת, כל מי שיודע לקלוע צמה רגילה ויש לו סבלנות יכול לקלוע גם צמה סינית.

אז איך קולעים צמה סינית

לוקחים מחלקו העליון של הראש, מעל המצח, קבוצת שיער ומחלקים לשלושה חלקים.

קולעים צמה על ידי העברת החלק הימני מעל החלק האמצעי ולאחר מכן מעבירים את החלק השמאלי מעל האמצעי (שהיה פעם ימני).

מוסיפים לחלק הימני קצוות שיער נוספת שנמצאת בין הרקה לאוזן הימנית ומעבירים אותה עם החלק הימני הקודם (עכשיו החלק הזה עבה יותר) מעל החלק האמצעי.

כעת עושים את אותו הדבר רק בצד שמאל-
מוסיפים לחלק השמאלי קצוות שיער נוספת שנמצאת בין הרקה לאוזן השמאלית ומעבירים אותה עם החלק השמאלי הקודם מעל החלק האמצעי.

בדרך זו, מוסיפים בכל פעם קצוות שיעור נוספת מצידי הראש וקולעים את הצמה, עד אשר מגיעים לעורף.
ממיקום העורף ממשיכים בקליעת צמה בסיסית.

בהצלחה!