X

דבר המפרסמים

לסגירה לחץ על ה X שבצד ימין למעלה

קרא חפשי - מאמרים לקריאה חפשית

איך רושמים פטנט


רישום פטנט נותן לכם זכויות בלעדיות על ההמצאה שלכם, לכן הכרחי לדעת איך לרשום פטנט, כך תוכלו להיות בטוחים, כי אין אפשרות להשתמש בהמצאה שלכם ללא רשותכם. 

לפני שתלכו לרשום פטנט חשוב שתבדקו בצורה מעמיקה באינטרנט או באמצעים אחרים, אם לא קיימת המצאה דומה לשלכם. 
כמו כן, בתהליך רישום הפטנט, מומלץ להסתייע ביועץ משפטי המתמחה בתחום, מאחר ורישום פטנט הינו תהליך משפטי מורכב, שבמהלכו יש צורך להוכיח כל שלב עד לפרט הקטן ביותר, 

כדי שיהיה ניתן לרשום פטנט על מוצר או תהליך טכנולוגי, צריך להוכיח כי ההמצאה היא חדשנית ומועילה וכמו כן היא מהווה קפיצת מדרגה ביחס למה שהיה ידוע, עד לאותו הרגע, על התחום. 

לאחר מכן, יש להחליט באיזו מדינה רוצים להגיש את בקשת הפטנט, מאחר וההגנה על הפטנט תתקיים רק במדינה בה יירשם הפטנט. יחד עם זאת, על פי "אמנת פריס", שמקובלת ברוב מדינות העולם אך לא בכולן, הממציא מוגן מפני חיקויים למשך שנה (מהרגע בו הוגשה בקשת הפטנט הראשונה). אם שנה לא מספיקה, יש את "אמנת PCT" המאריכה את ההגנה על הפטנט לעוד שנה וחצי.

ברגע קבלת תעודת הפטנט, אתם יכולים לתבוע כל אדם/ חברה שישתמשו בהמצאתכם ללא קבלת אישור או מתן תשלום.

ההגנה על הפטנט תתחיל רטרואקטיבית מרגע הגשת הבקשה לרישום הפטנט, ולכן יהיה ניתן לתבוע על הפרת הפטנט עוד בטרם אושר הפטנט על ידי רשם הפטנטים.

 *אין באמור משום ייעוץ משפטי