X

דבר המפרסמים

לסגירה לחץ על ה X שבצד ימין למעלה

קרא חפשי - מאמרים לקריאה חפשית

איך בונים תוכנית עסקית


תוכנית עסקית, היא תיאור בכתב של מטרות עסקיות, הדרך להשיגן וההון הדרוש למימון העסק/ מיזם חדש. היא מעין כרטיס ביקור שהיזם מציג בפני משקיעים פוטנציאלים.

בשורה תחתונה, תוכנית עיסקית צריכה להוכיח שההשקעה תוחזר והעסק/ מיזם חדש יניב רווחים.
לכל מיזם יש לכתוב תוכנית עיסקית ייחודית עבורו, אין פורמט אחיד. יחד עם זאת, ישנם מספר נושאים, שהכרחי להתייחס אליהם בכתיבת התוכנית העסקית. 

הנושאים שיש להתייחס אליהם בתוכנית עסקית

- היזמים - תיאור של היזמים והצוות שלוקח חלק במיזם.

- הרעיון - הגדרה בצורה ברורה, מדוייקת ומובנת לכל מהו המוצר, היוזמה או השירות.

- מודל פיננסי - תיאור מהו הרווח העתידי למול היקף ההשקעה.

- מודל עסקי - תיאור מקורות הרווח כתוצאה מההשקעה במיזם/ עסק/ מוצר/ שירות.

- השוק - תיאור הלקוחות אליהם חושבים לפנות, מה גודל קהל היעד, מה הצרכים שלו, מה חסר לו.

- תוכנית פיתוח ושיווק - תיאור אסטרטגיית השיווק והאופן בו תתבצע המכירה. 

- אסטרטגיה - תיאור המתחרים בשוק, פירוט היתרונות והחסרונות של המתחרים למול היתרונות והחסרונות של היזם.  
  לתאר מהיא התחרות ואת הדרך להתמודד מולה. 

- הצגת דו"ח תזרים מזומנים, מאזנים ודו"חות פיננסיים רלוונטים.