X

דבר המפרסמים

לסגירה לחץ על ה X שבצד ימין למעלה

קרא חפשי - מאמרים לקריאה חפשית

איך בוחרים ביה"ס לסקיפרים


כדי להפליג ביאכטה מידי פעם, לא צריך להיות הבעלים שלה. צריך להיפרד מכמה אלפי שקלים ולהוציא רשיון סקיפר. אז מה באמת חשוב לבדוק לפני שנרשמים לקורס סקיפר?

קורס סקיפרים הוא קורס שניתן ללמוד בבתי ספר גדולים או קטנים, לפניך מספר נקודות, שיעזרו לך לקבל החלטה על המקום בו תבחר לעבור את הקורס. 

הצעד הראשון לסינון מספר בתי הספר לשיט הוא בדיקה של אחוז בוגרי הקורס, שמקבלים רשיון סקיפר בסיום הלימודים, מסך כל הנרשמים. במסגרת לימודי רשיון סקיפר, יש לעבור ארבעה מבחנים עיוניים של משרד התחבורה. מי שעובר אותם ראשי לגשת לטסט מעשי.

השיעורים המעשיים של הקורס הם למעשה שעות עם עלות גבוהה לבית הספר. יחד עם זאת, החלק המעשי הוא זה שמפתח את המיומנות המקצועית והבטחון בהשטת היאכטה. לכן חשוב לבדוק כמה שעות ים יתקיימו במהלך הקורס.

יש לבדוק באיזה אופן מלמדים את החומר העיוני כדי להבטיח הצלחה במבחני משרד התחבורה.
האם לומדים את החומר העיוני באופן עצמאי, בקבוצה או בשיעורים פרטיים. אם לא לומדים באופן עצמאי, יש לבדוק מהו מספר השיעוריים שיוקצו ללמידת החומר העיוני.

לפני קבלת ההחלטה, מומלץ לגשת לבית הספר ולהתרשם מהאווירה, מהמדריכים, מהיאכטות.